Summer Camp Umeå '19

July 4, 2019

 DEL 1:

Från Zhang Zhankui Bagua Zhang zhang finns ett uttryck som lyder:


起钻落翻 Qǐ zuān luò fān
"När vi lyfter händerna spiralar vi och när vi sänker dem vänder vi på dem"


Det här är en grundläggande princip som bottnar i kraftgenerering och applikationer. Om vi har med oss det här talesättet under träningen får vi hjälp att fylla ut och förstå rörelserna. Tillsammans med de 8 grundläggande hand-positionerna bildar det här grunden för Jiang Bagua Zhang


鸿雁出群 Hóngyàn chū qún

Den första och viktigaste rörelsen i Bagua är 鸿雁出群 Hóngyàn chū qún (Vilda gåsen lämnar flocken). Det är den rörelse som ger karraktären till hela stilen men som också är en av de svåraste att få grepp om. Lättast att börja förstå den är utifrån Xingyi Quan och den grundläggande positionen Santishi.

I Xingyi är den här positionen riktad framåt, men i Bagua Zhang tränar vi den här positionen i 3 vinklar - Bakåt, snett framåt, rakt fram. Det här skapar en mängd av möjliga applikationer vilket visar på hur viktig den här rörelsen är. Den används som ett grundläggande skydd, som blockering, som attack samt för nedtagningar och kast. Den är även en del av den grundläggande Qigongträningen. 


QI GONG: 龙 Lóng – Drake
I vår Qigongträning representeras den här rörelsen av Draken och när man tränar alla de 8 Djuren är det den övning som knyter ihop hela träningen och avslutar. 

TRIGRAM: 震 Zhèn; Åska; Initiativ och väcka till liv

UTFÖRANDE: Draken symboliseras av trigrammet Zhen som har kraftlinjen längst ner och visar på vikten av fotarbetet i övningen. En hand pressar utåt i axelhöjd och pressar en hand nedåt.

TCM: Öppnar och stärker Yang Wei Mai och Yin Wei Mai. Kopplar ihop yin och yang i kroppen. Stärker hela kroppen och skapar harmoni. De extraordinära meridianerna Yang Wei Mai och Yin Wei Mai ses som ett fint nät av trådar vars uppgift är att sammanföra och stärka alla meridianer. På så sätt har de en viktig balanserande uppgift som berör hela kroppens meridiansystem. u阳维脉 Yang Wei Mai, skyddar och stärker alla flöden som rör sig mellan de olika Yang-meridianerna. Den sträcker sig upp över benen till axlarna, över huvudet och till nackens högsta punkt. u阴维脉 Yin Wei Mai, skyddar och stärker alla flöden som rör sig mellan de olika Yin-meridianerna. Sträcker sig upp på insidan av benen, genom mage och bröst till halsen. Huvuduppgiften för dessa är att hålla rörelser inom yin och yang i balans, samt upprätthålla kroppens naturliga balans och ordning.

Please reload

Please reload

Senaste artiklarna

© 2016 by WUDANG SWEDEN