De åtta djurens Qigong 八形气功

January 2, 2019

 HISTORIA
I modern tid med forskning som skall baseras på bevis och kontrollerbara fakta är det svårt att reda ut bakgrunden till våra olika träningsformer. Det beror främst på att det inte har skrivits ner så mycket om Bagua Zhang för än på senare tid. Det mesta har i vanlig ordning förts vidare från lärare till elev via muntliga traditioner och på så sätt är allt vi nås av andrahandsinformation istället för konkreta bevis.

Att kampstilens namn är kopplat till den klassiska skriften Yi Jing och symboler som har flera 1000år på nacken gör att det finns rum för mystik och olika tolkningar. Vissa hävdar dock att namnet inte alls hade den kopplingen från början. Grundaren Dong Hai Chuan lär först ha kallat sin stil ”Zhuan Shen”, alltså att röra och rotera kroppen, innan man långt senare tog det mer mystiska namnet Bagua Zhang. Det var nämligen rotation och fotarbete som var det utmärkande draget hos kampstilen gentemot andra mer linjära eller stillastående stilar.

Dong Hai Chuan skapade sig snabbt ett rykte bland kinas Kungfu-elit men när han fick frågan om var hans kungfu kom ifrån förklarade han själv att han hade lärt sig av vandrande daoister. Att gå i cirklar är trots allt en del av gamla spirituella läror världen över. I ”the Daoist Cannon” pratade man om cirkelgång för att motverka inre kaos. Om Bagua-legenden är sann vet man inte. Kanske har den snarare blivit sann i efterhand genom att det i daoistiska kretsar har vuxit fram en blandning av kampkonst, medicin och filosofi som minst har 100år på nacken.


XINGYI BAGUA
Vår stil är från tredje generationen av Bagua Zhang. Stilens grundare Jiang Rong Qiao var elev till den legendariska Zhang Zhankui som i sin stur studerat direkt för Bagua Zhangs grundare Dong Hai Chuan. Detta är viktigt att veta eftersom grundaren Dong Hai Chuan hade elever med olika bakgrund som alla skapade sina egna väldigt olika stilar. Via hans elev Zhang Zhankui hamnar vi i en tradition som är starkt influerad av Xing Yi Quan.

Via Xing Yi Quan får vi hjälp att tydliggöra rötterna till vårt system samt leta oss fram till rätt uttryck i rörelserna. Våra åtta djur är ett arv från Zhang Zhankui och de kanske inte ens kommer via Jiang Rong Qiao utan någon av hans kungfubröder. Där Xing Yi har tolv djur så har Bagua åtta olika djur. Dessa symboliserar de olika positionerna i träningen och är i sin tur kopplade till varsitt trigram i Bagua symbolen.

Bagua Qigong är en kombination av stående meditation (som kommer från Xing Yi) och gående meditation vilka båda är starka träningsformer inom den kinesiska inre träningen. När man står i de olika positionerna påverkas kroppen d.v.s musklerna, blodet, senorna, lederna, fascian, inre organen, andningen samt även TCM’s akupunkturmeridianer. Detta gör att träningen får starka effekter och gör oss starka och uthålliga såväl psykiskt som fysiskt. Kopplingen till den gamla skriften Yi Jing och symbolen för Baguan öppnar dörren till en tradition av uråldrig kunskap vilket manifesteras i rörelserna.

Intressant är att när man i Kina under slutet av 1900talet skrev böcker om Wudang Qigong så var det ofta den här typen av träning man menade. Även om Jiang Rong Qiao själv åkte till Wudang under 1930talet och konstaterade att Bagua Zhang inte hade sitt ursprung från just det berget. Dock blev cirklarna och meditationen en perfekt symbol för principer inom de daoistiska lärorna och Wudang blev symbolen för kombinationen av kampkonst, inre träning och filosofi.


BAGUA – SYMBOLEN MED ÅTTA TRIGRAM
Så vad är egentligen Bagua-symbolen för något? Den är en viktig del av den daoistiska grundfilosofin som visas på första bilden här under. Den bygger på att världen är uppbyggd av en gemensam kraft. Denna är i sin tur uppbyggd av två motpoler – Yin Yang. Om yin och yang sedan kombineras i parform får man fyra möjligheter – Si Xiang. Nästa steg är trigram där man då får åtta olika möjligheter – Ba Gua. Dessa skapar sedan en cykel som man använder för att förklara olika saker.

Det finns två uppställningar av trigrammen. Första kallas Pre Heaven Bagua (inre cirkel på bilden nederst) och används för kampkonst, medicin samt att spå människor sedan Post Heaven Bagua (yttre cirkel på bilden nederst) som är kopplad till Feng Shui, placering och jordens energier. De åtta trigrammens namn på kinesiska är乾 Qián, 兌 Duì, 離 Lí, 震 Zhèn, 巽 Xùn, 坎 Kǎn, 艮 Gèn och 坤 Kūn. Dessa har sedan flera olika betydelser och kopplingar till olika system och läror.

 VÅR BAGUA QIGONG
De flesta system inom Bagua Zhang har den här typen av träning som grund. Vilka olika positioner som används skiljer dock mellan de olika familjerna och lärare. De åtta djuren i vår Bagua Qigong är Tupp, Tiger, Apa, Qilin, Lejon, Hök, Örn och Drake. De är här ordnade efter Pre Heaven Bagua (som nämndes ovan) eftersom det är den symbolen som styr över människans olika aspekter och det betyder att trigrammen är uppställda utefter motsatspar.

I symbolen är varje trigram uppbyggt av tre linjer som antingen är hela eller brutna. De brutna linjerna står för yin och de hela står för yang. Yin är en mjukare kraft kopplad till andning, låg tyngdpunkt, fokus och balans. Yang är tydligare kraft från struktur, muskler, senor, ben och bålspänning. Dessa åtta trigram ger på så sätt ledtrådar till form och utförande. Det innersta sträcket är alltid det undre sträcket och det sätter karraktären för trigrammet, de som har hel linje i botten är yang och de som har en bruten linje är yin. Varje djur har tre moment. Först en stående position som kallas meditation, sedan en stillastående men rörlig Qigong-övning, sedan avslutar man med sista momentet som är cirkelgång med händerna i samma position som när man stod still och där Qigongövningen används som sidbyte.

Dessa kan man träna var för sig eller länka ihop dem till en längre form där man byter mellan alla åtta djur i tur och ordning.

 

 

TRÄNING FÖR KAMPKONST - BAGUA ZHANG
Djuren är inte bara Qigong utan grunden för kampkonsten Bagua Zhang också. Tuppen används för grundträningen och är därför den första positionen man lär sig. Drake, Apa, Lejon och Hök återkommer i de längre formerna så de blir de viktigaste. De kallas för "De 4:a fösta djuren" och är små system med grundträning, qigong, applikationer, vändningar samt resulterar i fyra kortare former och en linking form där alla dessa sätts ihop. Senare i träningen mot applikationer lägger man t.ex. på vikter och ökar kraften i ställningarna (se bilden under). Sedan, de tre sista djuren blir antingen kuriosa som antyder ett djupare ursprung, eller som här en viktig del av qigongträningen för att få balans i kroppen.


 


Please reload

Please reload

Senaste artiklarna

© 2016 by WUDANG SWEDEN